Редакційна колегія

СКЛАД РЕДКОЛЕГІЇ

ВІСНИКА ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ ім. В. В. ДОКУЧАЄВА СЕРІЯ «РОСЛИННИЦТВО, СЕЛЕКЦІЯ І НАСІННИЦТВО, ПЛОДООВОЧІВНИЦТВО»

Прізвище, ініціали Посада, основне місце роботи Науковий ступінь, учене звання
Романов Олексій Васильович* Декан агрономічного факультету ХНАУ ім. В.В. Докучаєва Кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Рожков Артур Олександрович* Завідувач кафедри рослинництва ХНАУ ім. В.В. Докучаєва Доктор сільськогосподарських наук, професор
Дідух Наталя Олександрівна Старший викладач кафедриплодоовочівництва і зберігання ХНАУ ім. В.В. Докучаєва Кандидат сільськогосподарських наук
Амілкар Дуарте* University of Algarve Ph.D. Prof. Dr
Бобро Михайло Архипович Професор кафедри рослинництва ХНАУ ім. В.В. Докучаєва Доктор сільськогосподарських наук, професор, член.-кор. НААНУ
Васько Наталія Іванівна* Старший науковий співробітник лабораторії селекції і генетики ячменю Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Гопцій Тетяна Іванівна** Завідувач кафедри генетики селекції та насінництва, ХНАУ ім. В.В. Докучаєва Доктор сільськогосподарських наук, професор
Дегтярьов Василь Володимирович** Завідувач кафедри ґрунтознавства ХНАУ
 ім. В.В. Докучаєва
Доктор сільськогосподарських наук, професор
Івченко Тетяна Вікторівна** Завідувач лабораторії генетики, генетичних ресурсів і біотехнології Інституту овочівництва і баштанництва НААН України Доктор сільськогосподарських наук, професор
Кириченко Віктор Васильович* Директор Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва Доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААНУ
Костромітін Віктор Михайлович Старший науковий співробітник Інституту рослинництва  ім. В.Я. Юр’єва  Доктор сільськогосподарських наук, професор
Куц Олександр Володимирович** Старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту овочівництва і баштанництва НААН України Доктор сільськогосподарських наук старший науковий співробітник
Лиманська Світлана Василівна** Доцент кафедри генетики, селекції та насінництва ХНАУ ім. В.В. Докучаєва Кандидат біологічних наук, доцент
Мельник Андрій Васильович** Професор кафедри садово-паркового та лісового господарства СНАУ Доктор сільськогосподарських наук
Полторецький Сергій Петрович* Декан факультету агрономії УНУС Доктор сільськогосподарських наук, професор
Попов Віталій Миколайович* Доцент кафедри генетики, селекції та насінництва ХНАУ ім. В.В. Докучаєва Кандидат біологічних наук, доцент
Попов Сергій Іванович Керівник відділу рослинництва та сортовивчення Інституту рослинництва  ім. В.Я. Юр’єва Доктор сільськогосподарських наук, професор
Рожков Роман Вікторович* Доцент кафедри генетики, селекції та насінництва ХНАУ ім. В.В. Докучаєва Кандидат біологічних наук, доцент
Романова Тетяна Анатоліївна** Старший викладач кафедри агрохімії ХНАУ
ім. В.В. Дoкучаєва
Кандидат сільськогосподарських наук
Туренко Володимир Петрович* Завідувач кафедри фітопатології ХНАУ ім. В.В. Докучаєва Доктор сільськогосподарських наук, професор
Філон Василь Іванович   Завідувач кафедри агрохімії ХНАУ ім. В.В. Докучаєва   Доктор сільськогосподарських наук, професор
Шабетя Оксана Миколаївна*   Старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії селекції пасльонових і гарбузових культур Інституту овочівництва і баштанництва НААН, Україна   Доктор сільськогосподарських наук, професор
Шевченко Микола Вікторович   Завідувач кафедри землеробства ім. О.М. Можейка ХНАУ
ім. В.В. Дoкучаєва
Доктор сільськогосподарських наук, доцент
Яровий
Грогорій Іванович**  
Завідувач кафедри плодоовочівництва і зберігання, ХНАУ ім. В.В. Докучаєва Доктор сільськогосподарських наук, професор